Használat:

1. Fordítsa el ON pozícióba a szórófejet. 2. Permetezze a terméket egyenletesen a tisztítandó felületre. 3. Hagyja a terméket hatni 5 percig a baktericid hatás, 15 percig a fungicid hatás elérése érfekében. 4. Az optimális eredmény érdekében öblítse le tiszta vízzel, és puha ruhával törölje szárazra a felületet. 5. Tisztítás és fertőtlenítés után az élelmiszerrel érintkező felületeket mindig le kell öblíteni ivóvízzel. VÉDŐINTÉZKEDÉSEK A HASZNÁLAT SORÁN: Először kis felületen próbálja ki. Ne permetezze szeme vagy arca irányába.

Figyelmeztetések

A biocid termékek használata során legyen elővigyázatos. Használat előtt olvassa el a címkét és a termékinformációt.

Biztonsági figyelmeztetés

Súlyos szemirritációt okoz.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Az esetlegesen bentlévő kontaktlencsét lehetőleg vegye ki. Végezze tovább az öblítést.

Tartós szemirritáció esetén kérje orvos tanácsát/hívjon orvosi segítséget.

a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Adatlap

Kiszerelés
Szórófejes tisztítók
Újdonságok

8 másik termék van a kategóriában: