Ha már nem kívánja használni a terméket, a készüléket húzza ki a hálózati csatlakozóból. A lap színének elhalványulása az elhasználódását jelzi. Ebben az esetben helyezzen új lapot a készülékbe. A lap cseréjét mindig a hálózati csatlakozóból kihúzott készülékben végezze. A készülék nedves helyen nem használható! A lap külön, utántöltésre szolgáló kiszerelésben is megvásárolható. Az elektromos készüléket használhatja Protect® Plus szúnyogirtó folyadékkal vagy Protect® Plus szúnyogirtó lappal

Tárolás:

Eltarthatóság és tárolás: Eredeti, zárt csomagolásban száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva a gyártástól számított 3 évig használható fel.Csomagolási típus:

Doboz

Jellemzők:

Folyadékkal is használható

Biztonsági figyelmeztetés:

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan. Figyelmeztetés: A terméket kizárólag a használati utasításnak megfelelően alkalmazza! A készülék üzembe helyezését követően bő, szappanos vízzel mosson kezet. A készüléket működés közben letakarni tilos. A működő készüléket nedves kézzel vagy fém tárggyal ne érintse meg. Használatakor az akváriumot, terráriumot, állatketrecet a helyiségből távolítsa el, vagy takarja le és az akvárium levegőztető berendezését kapcsolja ki. Gyermekek a készüléket nem kezelhetik. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szembe, szájba, illetve bőrre. A bőrrel történő érintkezés esetén mossa le a bőrt bő szappanos vízzel. Ha szembe kerül, tartsa nyitva a szemet és néhány percen keresztül bő vízzel, óvatosan öblítse ki! Ha a szemben kontaktlencse van, azt távolítsa el és folytassa a szem további öblítését! Panasz jelentkezésekor forduljon orvoshoz. Gyermekek és háziállatok által hozzá nem férhető helyen, élelmiszertől és italtól elkülönítve tárolandó. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó! P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az elhasználódott lap a háztartási hulladékba tehető. PROTECT® PLUS szúnyogirtó folyadékot a doboz nem tartalmaz! A folyadékot és a lapot egyszerre, egy készülékben ne használja!

Újdonságok

8 másik termék van a kategóriában: