Biztonsági Figyelmeztetés

Súlyos szemkárosodást okoz.

Bőrirritáló hatású.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Gyermekektől elzárva tartandó.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Isoeugenol, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes , Delta-Damascone -t tartalmaz.

Allergiás reakciót válthat ki. T

artalmaz: MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, Mea-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n.

Újdonságok

8 másik termék van a kategóriában: