Biztonsági Figyelmeztetés

Súlyos szemkárosodást okoz.

Bőrirritáló hatású.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Gyermekektől elzárva tartandó.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

Citronellol, Isoeugenol, Hexyl Salicylate -t tartalmaz.

Allergiás reakciót válthat ki.

Tartalmaz: MEA-C10-13 Alkyl Benzenesulfonate, Mea-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n.

Újdonságok

8 másik termék van a kategóriában: