Használati utasítás:


1. Húzzuk ki a készüléket a dugaszoló aljzatból, majd az üres flakont csavarjuk ki a készülékből.
2. A flakon kupakját vegyük le és őrizzük meg. A flakont ütközésig csavarjuk be a készülékbe. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba, ügyelve arra, hogy a flakon mindig függőleges helyzetben legyen (a készülék csatlakozója forgatható!).
3. Használat után a készüléket a csatlakozóból húzzuk ki, azt mindig álló helyzetben tároljuk, vagy csavarjuk ki belőle a flakont és kupakjával zárjuk le.
4. A folyadék cseréjét mindig áramtalanított készülékben végezzük!

Tárolás

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 4 évig használható fel.

Biztonsági információk

Egészségi veszélyKörnyezeti veszély
Veszély

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Raid® Szúnyogirtó folyadék Citronella illattal - utántöltő elektromos folyadékos készülékhez"

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Veszély!

Aktív hatóanyag: Transzflutrin 0,88%

Engedélyszám: JÜ-17605-2-2012.

Tartalmaz: Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű és középpárlat, Citronella olaj.

III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer. Zárt térben szúnyogok elpusztítására alkalmas.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó.

LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Elzárva tárolandó.

Csak a használati utasításnak megfelelően használja. Gyermekek a készüléket nem használhatják. Ne használja zárt helyiségben. Őrizze meg a külső kartont a használati utasítás és a biztonsági előírások megőrzése céljából. Használat közben tilos bármivel letakarni. Vizes kézzel vagy fém tárggyal ne érintse meg a készüléket. A helyiségben lévő akváriumot, állatketrecet takarjuk le vagy helyezzük át másik helyiségbe.

Használat közben az akvárium levegőztető rendszerét kapcsolja ki. Ha az utántöltő kiürült, távolítsa el a készüléket a konnektorból és csak ezt követően cserélje ki az utántöltőt. Ne érintse meg a kerámia kanócot. Szúnyogirtó készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Szenzibilizáló anyagot (Citronellol, Geraniol, Citronella) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

Újdonságok

16 másik termék van a kategóriában: