Használati utasítás:


1. Húzzuk ki a készüléket a dugaszoló aljzatból, majd az üres flakont csavarjuk ki a készülékből.
2. A flakon kupakját vegyük le és őrizzük meg. A flakont ütközésig csavarjuk be a készülékbe. Dugjuk be a készüléket a 220 V-os hálózati csatlakozóba, ügyelve arra, hogy a flakon mindig függőleges helyzetben legyen (a készülék csatlakozója forgatható!).
3. Használat után a készüléket a csatlakozóból húzzuk ki, azt mindig álló helyzetben tároljuk, vagy csavarjuk ki belőle a flakont és kupakjával zárjuk le.
4. A folyadék cseréjét mindig áramtalanított készülékben végezzük!

Tárolás

Eredeti csomagolásban, száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolva, a gyártástól számítva 4 évig használható fel.

Biztonsági információk

Egészségi veszélyKörnyezeti veszély
Veszély

A biocid termékeket körültekintően használja. Olvassa el a termékinformációkat a csomagoláson és a kiegészítő információkat a termék használatára vonatkozóan.

Raid® Szúnyogirtó folyadék Citronella illattal - utántöltő elektromos folyadékos készülékhez"

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Veszély!

Aktív hatóanyag: Transzflutrin 0,88%

Engedélyszám: JÜ-17605-2-2012.

Tartalmaz: Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű és középpárlat, Citronella olaj.

III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer. Zárt térben szúnyogok elpusztítására alkalmas.

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó.

LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Elzárva tárolandó.

Csak a használati utasításnak megfelelően használja. Gyermekek a készüléket nem használhatják. Ne használja zárt helyiségben. Őrizze meg a külső kartont a használati utasítás és a biztonsági előírások megőrzése céljából. Használat közben tilos bármivel letakarni. Vizes kézzel vagy fém tárggyal ne érintse meg a készüléket. A helyiségben lévő akváriumot, állatketrecet takarjuk le vagy helyezzük át másik helyiségbe.

Használat közben az akvárium levegőztető rendszerét kapcsolja ki. Ha az utántöltő kiürült, távolítsa el a készüléket a konnektorból és csak ezt követően cserélje ki az utántöltőt. Ne érintse meg a kerámia kanócot. Szúnyogirtó készítmény elhelyezése után bő, szappanos vízzel mossunk kezet. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. Szenzibilizáló anyagot (Citronellol, Geraniol, Citronella) tartalmaz. Túlérzékeny személynél allergiás reakciót válthat ki.

Újdonságok

8 másik termék van a kategóriában: